Thuật Ngữ
/Thuật Ngữ

Thuật Ngữ

  • PPC – Pay per click là gì? PPC thường xuất hiện ở đâu?

    PPC – Pay per click là gì? PPC thường xuất hiện ở đâu?

    Được viết ngày 05 Tháng 5 2013 PPC( pay per click -  tính tiền theo click chuột) : dịch vụ quảng cáo có thu phí trên từng lần nhấp chuột đại diện là google Adwords. Danh sách các kết quả trả phí thường xuất hiện dòng “ sponsored link “ hoặc “liên kết tài trợ” hoặc “quảng cáo”
  • Search Engine Là Gì? Cấu tạo của Search Engine là gì?

    Search Engine Là Gì? Cấu tạo của Search Engine là gì?

    Được viết ngày 06 Tháng 10 2016 Khi người dùng sử dụng công cụ tìm kiếm, họ sẽ cần phải nhập một từ khóa (keyword) của chủ đề mình cần tìm hiểu để có thể nhận về một bảng kết quả có chức các trang web, hình ảnh. video, địa chỉ bản đồ (đối với tên địa danh) hoặc các loại files tài liệu tên sản phẩm, dịch vụ có liên quan đến chủ đề tìm kiếm đó mà người dùng đang muốn tìm.

Xem thêm

Giới thiệu Master Cao

Tôi là phụ trách mảng Quảng cáo & Internet Marketing của hệ thống SUKIENHAY.com. Tôi rất yêu thích về công nghệ, yêu thích và tìm hiểu về hệ thống Website, Quảng cáo, SEO & Internet Marketing.
Fb: fb.com/imastercao

=> Theo dõi bài viết mới của CAO vào Chiều thứ 5 hàng tuần nhé!.

Start Scroller!