Sử dụng nhiều trình duyệt firefox cùng lúc dùng Multiple Firefox Profiles
//Sử dụng nhiều trình duyệt firefox cùng lúc dùng Multiple Firefox Profiles

Multiple firefox profiles - điều này giúp bạn có thể bật nhiều trình duyệt firefox cùng 1 lúc cũng như có thể vào nhiều tài khoản gmail cùng 1 lúc và cũng có thể đồng bộ các máy tính với nhau.

Để làm được điều này, các bạn click chuột phải vào Icon Firefox trên desktop chọn Properties, coppy đoạn bên dưới

-P PROFILENAME -no-remote

Chèn vào như hình minh họa

Xong, các bạn nhấn Oke rồi bật firefox lên

Bây giờ hãy tạo 1 Profile mới (Create Profile..)

Xong, các bạn tích bỏ dấu Don't ask at startup, để mỗi khi click đúp vào firefox, nó sẽ hỏi chọn profile, như thế sẽ nhanh hơn nếu công việc của bạn cần mở nhiều profile thường xuyên

Thông báo like, +1, bình luận
Sử dụng nhiều trình duyệt firefox cùng lúc dùng Multiple Firefox Profiles Sử dụng nhiều trình duyệt firefox cùng lúc dùng Multiple Firefox Profiles Multiple firefox profiles - điều này giúp bạn có thể bật nhiều trình duyệt firefox cùng 1 lúc cũng như có thể vào nhiều tài khoản gmail cùng 1 lúc và cũng có thể đồng bộ các máy tính với nhau.
2853.24324324 3356.75675676 6210

Xem thêm

Giới thiệu Master Cao

Tôi là phụ trách mảng Quảng cáo & Internet Marketing của hệ thống SUKIENHAY.com. Tôi rất yêu thích về công nghệ, yêu thích và tìm hiểu về hệ thống Website, Quảng cáo, SEO & Internet Marketing.
Fb: fb.com/imastercao

=> Theo dõi bài viết mới của CAO vào Chiều thứ 5 hàng tuần nhé!.

Start Scroller!